Αναδάσωση του Υμηττού από ΥΠΕΝ και ΣΠΑΥ

Αναδάσωση του Υμηττού από ΥΠΕΝ και ΣΠΑΥ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) θα συνεργαστούν για την αναδάσωση του όρους Υμηττού, μετά την πυρκαγιά 2015 στα όρια των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα η αναδάσωση θα λάβει χώρα στην περιοχή του Ρέμματος Χαλιδούς, χαρακτηρισμένη ως περιοχή του Δικτύου Natura 2000, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής. Για το όλο έργο έχει δώσει την συγκατάθεσή του και το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 329.414,90 €  από τα οποία τα 242.752,32 € προέρχονται από το Πράσινο Ταμείο, ενώ για την επιπλέον δαπάνη αρμόδιος είναι ο ΣΠΑΥ. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα 2 χρόνια με δυνατότητα παράτασης εξαιτίας εκτάκτων συνθηκών για ένα ακόμα έτος, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και απόφαση του ΥΠΕΝ.

Οι πολίτες των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης – Ελληνικού θα είναι οι τελικοί κριτές για την αποτελεσματικότητα της παραπάνω συνεργασίας η επιτυχία της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του γενικότερου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου της Αττικής.