Σωστή η διαχείριση και ο έλεγχος των ομάδων παραγωγών σύμφωνα με την Ε.Ε.

Σωστή η διαχείριση και ο έλεγχος των ομάδων παραγωγών σύμφωνα με την Ε.Ε.

Με επιτυχία και χωρίς καμία δημοσιονομική διόρθωσητελείωσε ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – που είχε διεξαχθεί το 2011 σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 – σχετικά με την αναγνώριση και τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών, την προαναγνώριση και τα σχέδια αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών, τις αποσύρσεις καθώς και τα προγράμματα εργασίας των οργανώσεων επιχειρήσεων.

Η Γ/Δ Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρεί ότι τα συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες που προσκομίστηκαν από τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο επίσημης διμερούς συνάντησης με την συμμετοχή υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστούν εύλογη διαβεβαίωση για την ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για τα συγκεκριμένα καθεστώτα ενίσχυσης.