Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη Δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη Δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης για τη δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Οι υποψήφιοι της δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω email που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Παράταση υποβολής παραστατικών

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής μέχρι και τη Δευτέρα 23-10-2017.