Αναντικατάστατο «συστατικό» των τροφίμων, η βιοποικιλότητα

Αναντικατάστατο «συστατικό» των τροφίμων, η βιοποικιλότητα

Ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και η τροφή μας, όλα βασίζονται στη βιοποικιλότητα.

Για το λόγο αυτό οφείλουμε να παράγουμε τρόφιμα κατά τρόπο που να διαφυλάττουµε τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον.

Η αειφόρος γεωργία είναι η μοναδική λύση για την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την ευημερία των ανθρώπων.