Αναπτυξιακή Τρικάλων: Τελευταία ευκαιρία για τοπικές επενδύσεις στο LEADER

Αναπτυξιακή Τρικάλων: Τελευταία ευκαιρία για τοπικές επενδύσεις στο LEADER

Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2014 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) για υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων στην 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν σε τομείς, όπως η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, μεταποιημένα είδη διατροφής, τουριστικές επενδύσεις και η υποστήριξη των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Στόχοι του τοπικού προγράμματος LEADER είναι η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του αγροδιατροφικού τομέα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η προκήρυξη αυτή είναι και η τελευταία που δημοσιεύει η τοπική αναπτυξιακή εταιρεία για το τοπικό πρόγραμμα LEADER 2007-2015. Η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LEADER της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, είναι ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 2.812.874,76€ (με επιχορήγηση 1.870.012,25€) και μέσω των δράσεων της μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επιδότηση έως και 50% του κόστους της επένδυσης μεταξύ άλλων σχέδια (ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή/και εκσυγχρονισμοί υφισταμένων) στους ακόλουθους τομείς:

α) μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (κρέας, γάλα, αυγά, οίνος, δημητριακά, άνθη, οπωροκηπευτικά, μέλι, αρωματικά φυτά και βότανα, κ.α.),

β) επιχειρήσεις αναψυχής και ανάπτυξης του τουρισμού (τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία, μονάδες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σχέδια τουριστικής προβολής της περιοχής, κ.α.),

γ) μικρές βιοτεχνικές μονάδες (βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, κλπ.),

δ) επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (φούρνοι και επιχειρήσεις αρτοσκευασμάτων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, εργαστήρια ζυμαρικών, κ.α) και

ε) Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, (μικρά παντοπωλεία, μαγαζιά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και ποτών, κ.α.)

Το πρόγραμμα LEADER εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές του νομού Τρικάλων, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας: Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα καθώς και στα τηλέφωνα: 24320-75250/25370.