Ανάρτηση δασικών χαρτών από τη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής

Ανάρτηση δασικών χαρτών από τη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής

Αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων του φορέα ‘‘Ελληνικό Κτηµατολόγιο’’ οι δασικοί χάρτες των δήµων:

  • Αγ. Παρασκευής,
  • Βριλησσίων,
  • Ηρακλείου Αττικής

και των δηµοτικών ενοτήτων:

  • Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης δήµου Παλλήνης,
  • Ν. Ψυχικού δήµου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων κατά τού περιεχοµένου των δασικών χαρτών. Η προθεσµία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά στις 10/08/2018 και λήγει στις 22/11/2018. Για κατοίκους εξωτερικού, η παραπάνω προθεσµία παρατείνεται κατά 20 ηµέρες, δηλαδή λήγει στις 12/12/2018.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και µόνο στην αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής των εµφανιζόµενων στους δασικούς χάρτες εκτάσεων.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εµβαδόν που αφορά η αντίρρηση. Για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλµάτων δεν καταβάλλεται τέλος.

Πληροφορίες για το περιεχόµενο των αναρτηµένων δασικών χαρτών και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σηµείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στην έδρα του ∆ασαρχείου Πεντέλης, Κλεισθένους 403, Γέρακας, Τ.Κ. 15344, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6135010.