Ανάρτηση δασικών χαρτών για την Ανατολική Αττική

Ανάρτηση δασικών χαρτών για την Ανατολική Αττική

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του φορέα ‘‘Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ οι δασικοί χάρτες δήμου Χαλανδρίου και των δημοτικών ενοτήτων:

  • Γλυκών Νερών & Παιανίας δήμου Παιανίας,
  • Σπάτων δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας,
  • Χολαργού δήμου Παπάγου – Χολαργού,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους αναρτημένους δασικούς χάρτες και να υποβάλλουν αντιρρήσεις μόνο ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 18/04/2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει στις 08/05/2019.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο  Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, Γέρακας, Τ.Κ. 153-44, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6135010, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.