Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Π.Ε. Καρδίτσας

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Π.Ε. Καρδίτσας

Αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηματολογίου» ο δασικός χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μόνο ηλεκτρονικά να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του αναρτημένου δασικό χάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ξεκινά στις 15 Μαρτίου 2019 και λήγει την 27 Ιουνίου 2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει στις 17 Ιουλίου 2019.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ) που βρίσκονται:

  • ΣΥΑΔΧ Καρδίτσας, με έδρα τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας,  Χ. Φλωράκη Τέρμα, 43100 Καρδίτσα , τηλ. επικοινωνίας 2441079849-79854.
  • ΣΥΑΔΧ Μουζακίου, με έδρα το Δασαρχείο Μουζακίου,  43060 Μουζάκι,  τηλ. επικοινωνίας 2445049152-49155.
  • Δ/νση Δασών Καρδίτσας Χ. Φλωράκη Τέρμα, Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 24410-80144,80139.

Ο ειδικός διαδικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηματολογίου» εδώ.