Ανασκόπηση του χειμώνα 2013-2014 : Λίγες βροχές, αυξημένες θερμοκρασίες

Ανασκόπηση του χειμώνα 2013-2014 : Λίγες βροχές, αυξημένες θερμοκρασίες

Θα πρέπει κάθε φορά να έχουμε κατά νου τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν συγκεκριμένους μήνες, με σκοπό να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα που αφορούν την ποσότητα και τη ποιότητα της παραγωγής συγκεκριμένων καλλιεργειών.

Για τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν τον Χειμώνα 2013-2014 και σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Μ.Υ. αναφέρονται τα εξής:

Βροχόπτωση

Στην Ελλάδα, η βροχόπτωση τους χειμερινούς μήνες 2013-2014 ήταν λίγο μικρότερη από την αντίστοιχη κλιματική μέση τιμή. Ο περίπου 1,2 φορές πιο βροχερός Ιανουάριος 2014 αντισταθμίστηκε από τον ξηρό Δεκέμβριο 2013, αλλά κυρίως από τον Φεβρουάριο 2014. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2014 σε πολλές περιοχές η βροχόπτωση ήταν λιγότερη κατά 40-80% από τον μέσο όρο και μόνο στα βορειοδυτικά ήταν περίπου ίση με τον μέσο όρο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Φεβρουάριο 2014 στην βορειοανατολική περιοχή της χώρας, το ποσό της βροχόπτωσης ήταν μικρότερο του 20% του κανονικού.

Θερμοκρασία

Η μέση θερμοκρασία του χειμώνα 2013-2014 ήταν μεγαλύτερη από τα κανονικά για την εποχή. Αν και ο Δεκέμβριος 2013 ήταν ελαφρά ψυχρότερος, ο Ιανουάριος 2014 και ο Φεβρουάριος 2014 ήταν θερμότεροι από τον μέσο όρο. Ειδικότερα, η μέση μηνιαία μέγιστη θερμοκρασία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014 ήταν υψηλότερη περίπου κατά 2,5 °C των κλιματολογικών τιμών, ενώ, ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2014, τοπικά στις κεντρικές και βορειοανατολικές περιοχές της χώρας οι αποκλίσεις της μέγιστης θερμοκρασίας υπερέβησαν τους 3 °C.