Αναθεώρηση της ΚΑΠ: Που συμφωνεί και που διαφωνεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αναθεώρηση της ΚΑΠ: Που συμφωνεί και που διαφωνεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σειρά παρατηρήσεων σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο τροποποίησης βασικών κανονισμών, κατέθεσε στην παρέμβασή του στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστόλου, η χώρα μας:

  • Διαφωνεί με την πρόταση για προαιρετική εφαρμογή του ορισμού του ενεργού γεωργού καθώς η πρόταση αυτή επιβεβαιώνει τάσεις επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ και μάλιστα σε ένα μείζον θέμα όπως είναι αυτό του ενεργού γεωργού.
  • Συμφωνεί με τις αλλαγές που προτείνονται για τους Νέους Γεωργούς, αλλαγές που καταργούν το πλαφόν που τίθεται μέχρι σήμερα στα στρέμματα για τα οποία δικαιούται το πριμ παραγωγικότητας 25% ο νεοεισερχόμενος στο επάγγελμα αγρότης.
  • Διαφωνεί απολύτως στην κατάργηση του κανόνα 50 – 50, όσον αφορά την επιβάρυνση της χώρας – μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τυχόν καταλογισμούς λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εάν η χώρα – μέλος επιβαρυνθεί με το 100% των καταλογισμών θα υπάρξει επιπλέον σημαντική επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνει το έλλειμμα της χώρας.
  • Συμφωνεί με την πρόταση για την αναθεώρηση του ορισμού των βοσκοτόπων που συναντά την αποδοχή και άλλων χωρών.