Αναβάθμιση του Υμηττού και πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών μήκους 90 χλμ

Αναβάθμιση του Υμηττού και πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών μήκους 90 χλμ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την αναβάθμιση του Υμηττού θα υπογράψει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του.

Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμβάλλει:

  • στη δημιουργία πιλοτικού πεζοπορικού δικτύου μονοπατιών στον Υμηττό,
  • στην εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση του πιλοτικού δικτύου, και
  • στον συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών ανάδειξης του Υμηττού ως πόλου έλξης για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου.

Το εν λόγω πιλοτικό πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών:

  • θα  περιλαμβάνει διαδρομές συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων
  • θα συνδέεται με το αστικό περιβάλλον με πύλες-εισόδους και περιαστικό πεζόδρομο και
  • θα διαθέτει ζώνες-πόλους δραστηριοτήτων.
  • Μακροπρόθεσμα,  μπορεί να συνδεθεί με ποδηλατόδρομο με τα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων αλλά και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς που θα συνυπογράψουν με το ΥΠΕΝ το Μνημόνιο Συνεργασίας για την αναβάθμιση του Υμηττού, είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.), το Μη Κερδοσκοπικό Φυσιολατρικό Σωματείο «Περιπατητική Ομάδα Υμηττού» (Π.Ο.Υ.), η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μαίναλον, η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, το Δίκτυο CIVINET και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.