Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά τα μέτρα για τα νωπά οπωροκηπευτικά

Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά τα μέτρα για τα νωπά οπωροκηπευτικά

Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά χαρακτηρίζει τα μέτρα για τα νωπά οπωροκηπευτικά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω εμπάργκο Ρωσίας για το Α εξάμηνο 2015, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS.

«Η Επιτροπή προτείνει για την Ελλάδα την απόσυρση, την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή σε ένα μικρό αριθμό προϊόντων, με ελάχιστες ποσότητες πολύ χαμηλότερες των πραγματικών εξαγωγών προς την Ρωσία.» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πολυχρονάκης , ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου.

Τα έκτακτα μέτρα που προτάθηκαν χθές στα κράτη μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, είναι αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της κρίσης της αγοράς που αντιμετωπίζει ο τομέας των νωπών οπωροκηπευτικών της Ε.Ε , η οποία οφείλεται στην  απώλεια της ρωσικής αγοράς.

Για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις ποσοστώσεις, η Επιτροπή καθορίζει τα ανώτατα ποσά και κάτω από το κόστος παραγωγής  πχ. τις τομάτες που προορίζονται για τη δωρεάν διανομή ορίζει € 27,45 και για την απομάκρυνση προς άλλους προορισμούς € 18,3 / 100 κιλά. Τα ποσά αυτά, είναι πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής καταδεικνύοντας την ανεπάρκεια των μέτρων για την αποζημίωση των παραγωγών

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπονται οι φράουλες που το σύνολο των εξαγωγών τους πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο του έτους και οι ποσότητες εισαγωγής τους από την Ελλάδα στην Ρωσία ανήρχοντο σε 21.959 τόνους.

Επίσης, οι ποσότητες του τρέχοντος προγράμματος που δεν χρησιμοποιήθηκαν και που λήγει στις 31/12/2014 δεν μεταφέρονται και τα αντίστοιχα κονδύλια χάνονται για την χώρα μας

Ο τομέας αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση αν συνυπολογιστούν και άλλοι αρνητικοί παράγοντες όπως η κρίση της κατανάλωσης, η ισχυρή αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες και η αναποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης κρίσεων της ΚΟΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εξαγωγές μας προς Ρωσία και αφ’ ετέρου  να συμπεριληφθούν στα προς στήριξη προϊόντα και οι φράουλες, τα ροδάκινα και νεκταρίνια και να επεκταθεί η εφαρμογή των συμπληρωματικών μέτρων που λήγουν στις 31/12/2014 για δυο ακόμη μήνες για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους.