Μια άνιση μάχη: H βιομηχανία αμύλου και αιθανόλης των ΗΠΑ Vs Ε.Ε

Μια άνιση μάχη: H βιομηχανία αμύλου και αιθανόλης των ΗΠΑ Vs Ε.Ε

Εν όψει της εκκίνησης του 11ου γύρου διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι για την Διατλαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ (γνωστή και ως ΤΤΙΡ), οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις COPA και COGECA καθώς και οι οργανώσεις παραγωγών αραβοσίτου (CEPM) και αιθανόλης και αμύλου (e PURE and Starch Europe), προειδοποιούν για τον αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ που θα έχει η αυξημένη πρόσβαση στην αγορά της του αμερικανικού αραβόσιτου και των παραπροϊόντων του.

Όπως τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, στις 19 Οκτωβρίου, η δύναμη της βιομηχανίας αμύλου και αιθανόλης των ΗΠΑ προκύπτει ως αποτέλεσμα τριών βασικών στοιχείων:

  • Οι ΗΠΑ παρέχουν πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στους παραγωγούς αραβοσίτου τους από την ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η βιομηχανία αμύλου και αιθανόλης των ΗΠΑ ωφελείται από τις χαμηλότερες τιμές της πρώτης ύλης σε βάρος των από τους ευρωπαίων ομολόγους της. .
  • Στις ΗΠΑ οι τιμές της ενέργειας, του δεύτερου μεγαλύτερου παράγοντα κόστους στην παραγωγή αμύλου και αιθανόλης, είναι έως και δέκα φορές χαμηλότερο. Γεγονός που οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που συνδέονται με τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγής φυσικού αερίου και τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον.
  • Οι ΗΠΑ έχουν ένα πολύ πιο υποστηρικτικό και αξιόπιστο ρυθμιστικό και πολιτικό πλαίσιο για τους αγρότες παραγωγούς αμύλου και αιθανόλης.

«Υποστηρίζουμε μια διατλαντική εμπορική συμφωνία, εφόσον πληρούνται βασικές προϋποθέσεις. Οι τομείς μας έχουν ένα συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών 26 δις €. Οι αγρότες της ΕΕ χρειάζονται την παραγωγή αιθανόλης και αμύλου στην ΕΕ, η οποία βοηθά επίσης να μειωθεί το έντονο έλλειμμα πρωτεΐνης της, μέσω της συμπαραγωγής ζωοτροφών οι οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να εισαχθούν. Η διαβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη εξαρτάται από τους τομείς μας και ψάχνουμε για δίκαιους κανόνες στο εμπόριο.», δήλωσε επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας τω COPA-COGECA, κ. Pekka Pesonen,

«Οι ΗΠΑ παράγουν πέντε φορές περισσότερο αραβόσιτο, πάνω από το διπλάσιο άμυλο και γλυκό καλαμπόκι και δέκα φορές περισσότερο αιθανόλη από ό, τι παράγεται στην ΕΕ», προειδοποίησε ο Luc Esprit, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της CEPM.

«Η ανάπτυξη της αγοράς αιθανόλης στην ΕΕ παραμένει πολύ πίσω από τις προσδοκίες λόγω της νομοθετικής αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Κάνοντας την ευρωπαϊκή αγορά προσβάσιμη στο μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα αιθανόλης παγκοσμίως θα ήταν επιζήμιο για τους εγχώριους παραγωγούς. Τα πολύ διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους παραγωγούς της ΕΕ τον ανταγωνισμό επί ίσοις όροις με τους αμερικανούς ομολόγους τους», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ePURE, κ. Robert Wright.

Ο Jamie Fortescue, Διευθύνων Σύμβουλος της Starch Europe, πρόσθεσε: «Χάρη, σε μεγάλο μέρος της πιο υποστηρικτικής και ρυθμιστικής προσέγγισης των ΗΠΑ, κατά μέσο όρο οι παραγωγοί αμύλου των ΗΠΑ παράγου σχεδόν 10 φορές περισσότερο από ό,τι στην ΕΕ. Η δασμολόγηση είναι ένα νόμιμο και αποτελεσματικό μέτρο για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, καθώς κάθε απελευθέρωση θα εξέθετε την ΕΕ σε αθέμιτο ανταγωνισμό, θέτοντας σε κίνδυνο πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας, που συνδέεται με την βιομηχανία αιθανόλης και το αμύλου, και θα υπονόμευε την επιβίωση 3,5 εκατομμυρίων ευρωπαίων αγροτών.

Η παραγωγή αραβοσίτου και παραπροϊόντων του στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την παραγωγή αραβοσίτου και των τομέων που βασίζονται σε αυτόν στις ΗΠΑ, η κατάσταση έχει ως εξής:

Ο αραβόσιτος είναι η κύρια πρώτη ύλη παραγωγής αιθανόλης και αμύλου στις ΗΠΑ. Η δύναμη της αμερικανικής βιομηχανίας αιθανόλης και αμύλου, επομένως, είναι στενά συνδεδεμένη με την ευρέως προωθούμενη και επιδοτούμενη βιομηχανία αραβοσίτου της. Επιπλέον, τόσο η βιομηχανία αιθανόλης όσο και αμύλου των ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε ένα πολύ ευνοϊκότερο ρυθμιστικό και πολιτικό πλαίσιο από ό, τι στην ΕΕ.

Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι τομείς έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, η οποία έχει γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας αραβοσίτου και των προϊόντων που βασίζονται σε αυτόν.

Οι αποκλίνουσες πολιτικές για τη γεωργία και τα βιοκαύσιμα και τα μέτρα στήριξης έχουν επιτρέψει ο αραβόσιτος και οι βιομηχανίες που βασίζονται σε αυτόν να αναπτυχθούν πολύ πιο γρήγορα στις ΗΠΑ από ό, τι στην ΕΕ.

Καλαμπόκι: Οι αμερικανοί καλλιεργητές αραβοσίτου επωφελούνται από το ισχυρό καθεστώς κάλυψης των απωλειών των τιμών. Αντιθέτως, τα συστήματα κάλυψης της ΕΕ έχουν πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου καταργηθεί σταδιακά, και οι ιδιωτικές εναλλακτικές λύσεις στην αγορά είναι πενιχρές και μη επιδοτούμενες. Κατά συνέπεια, οι καλλιεργητές καλαμποκιού της ΕΕ είναι πιο ευάλωτοι στις χαμηλές τιμές, και η δασμολογική τιμολόγηση της ΕΕ είναι ένα νόμιμο και αποτελεσματικό μέτρο για τη διατήρηση των εισοδημάτων τους.

Άμυλο: Οι ΗΠΑ παράγουν 8.000.000 τόνους ισογλυκόζης, ένα γλυκαντικό με βάση το άμυλο. Αυτό αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής αμύλου και το 42% της συνολικής αγοράς ζάχαρης των ΗΠΑ. Η Ευρώπη, σε αντίθεση παρεμποδίζει την ανάπτυξη αυτού του κλάδου με τον περιορισμό της παραγωγής ισογλυκόζης σε 720.000 τόνους ετησίως, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 4% του συνόλου της αγοράς ζάχαρης της ΕΕ.

Αιθανόλη: Οι ΗΠΑ έχουν μια πολύ πιο ισχυρή και σταθερή πολιτική βιοκαυσίμων από την ΕΕ. Πολλά ομοσπονδιακά και κρατικά προγράμματα για τους παραγωγούς βιοκαυσίμων και τη βιομηχανία βιοκαυσίμων παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις παραγωγής. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2004 και του 2011 οι ΗΠΑ παρείχαν 30 δις $ στην βιομηχανία αιθανόλης μόνο μέσω ενός ενιαίου προγράμματος (VEETC). Στην ΕΕ δεν υπήρξε ποτέ τόσο υψηλό επίπεδο υποστήριξης και το πλαίσιο των περιβαλλοντικών ενισχύσεων εμποδίζει τις ενισχύσεις για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς. Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο του 2013, η ΕΕ επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ κατά των αμερικανικών εξαγωγών αιθανόλης, αναγνωρίζοντας την εξαιρετικά διαστρεβλωμένη αγορά αιθανόλης των ΗΠΑ και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από τους εξαγωγείς των ΗΠΑ.

Η έκθεση της ΕΕ στην πίεση του αμερικανικού αραβόσιτου και στις βιομηχανίες των ΗΠΑ που βασίζονται σε αυτόν θα αποτελούσε άδικη και υπερβολική επιβάρυνση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και των τοπικών κοινοτήτων.

Ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης: οι τομείς μας έχουν ένα συνδυασμένο κύκλο εργασιών 25,5 δισεκατομμυρίων € ετησίως (11,5 δις € για την παραγωγή αραβοσίτου, 5,2 δις € για την αιθανόλη και των παραπροϊόντων της, 8,8 δις € για το άμυλο και τα παραπροϊόντα αμύλου). Το άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ στις ΗΠΑ θα μπορούσε να υπονομεύσει το εισόδημα 3,5 εκατομμυρίων γεωργών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα της αιθανόλης και του αμύλου της ΕΕ ως μια αξιόπιστη διέξοδο για τις καλλιέργειές τους. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο 50.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη βιομηχανία αιθανόλης της ΕΕ και 100.000 άμεσων και έμμεσων θέσεω εργασίας που συνδέονται με τη βιομηχανία αμύλου της ΕΕ.

Αγροτική ανάπτυξη: Η παραγωγή αιθανόλης και αμύλου στην Ευρώπη είναι σημαντικές αγορές για τους γεωργούς της ΕΕ. Πάνω από το 90% των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αιθανόλης και αμύλου στην ΕΕ καλλιεργούνται στην ΕΕ, δημιουργώντας τακτικά εισοδήματα και την τόσο αναγκαία οικονομική ασφάλεια για τους ευρωπαίους αγρότες, ιδίως στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης.

Ζωοτροφές: Η ΕΕ εισάγει πάνω από το 70% των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Ως εκ τούτου η βιομηχανία αιθανόλης και αμύλου με την συν-παραγωγή ζωοτροφών συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές. Αυτή η υψηλή σε πρωτεΐνες διατροφή των ζώων είναι στρατηγικής σημασίας για τους κτηνοτρόφους της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ένα δυσοίωνο έλλειμμα πρωτεϊνών.

Η ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία: το 80% της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ ικανοποιείται με εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι παραγωγοί αιθανόλης ΕΕ δημιουργούν εγχωρίως παραγόμενα βιώσιμα καύσιμα για τις μεταφορές. Εκτοπίζοντας την εγχώρια παραγωγή με εισαγωγές αιθανόλης από τις ΗΠΑ υπονομεύεται ο στόχος της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας.

Οικονομίες κλίμακας: Ως αποτέλεσμα των κανονιστικών και πολιτικών διαφορών, οι ΗΠΑ παράγουν πέντε φορές περισσότερο αραβόσιτο, πάνω από το διπλάσιο του αμύλου και δέκα φορές περισσότερη αιθανόλη από ό, τι η ΕΕ.

Η τεράστια κλίμακα της παραγωγής στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου και πιο αποτελεσματικών λύσεων φυτοπροστασίας δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους αγρότες και τους παραγωγούς, το οποίο μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος. Στην ΕΕ το κανονιστικό πλαίσιο περιορίζει άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη των τομέων αυτών.

Το κόστος της ενέργειας: Η ενέργεια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος εισροών για την παραγωγή αμύλου και αιθανόλης. Το κόστος της ενέργειας είναι έως και επτά φορές χαμηλότερο στις ΗΠΑ από ό, τι στην ΕΕ. Αυτή η διαφορά οφείλεται εν μέρει στους των περιορισμούς εξαγωγής του φυσικού αερίου των ΗΠΑ, καθώς και την μεγάλης κλίμακας εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, με αντίστοιχες υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Στην ΕΕ, παράγοντες όπως το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (το άμυλο και η αιθανόλη αναγνωρίζονται ως ευαίσθητοι τομείς διαρροής άνθρακα) αυξάνουν το κόστος για τους παραγωγούς της ΕΕ.

Στέφανος Παπαπολυμέρου, ΠΑΣΕΓΕΣ