Ανησυχία Ε.Ε. για τις εισαγωγές χύμα οίνου σε χαμηλή τιμή από Χιλή και Ν. Αφρική

Ανησυχία Ε.Ε. για τις εισαγωγές χύμα οίνου σε χαμηλή τιμή από Χιλή και Ν. Αφρική

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., η ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή θα ανέλθει για την περίοδο 2015/16 στα 171.000.000 HL μετά και την αναθεωρημένη προς τα κάτω εκτίμηση της Ισπανίας, ενώ η συγκομιδή θεωρείται εξαίρετη και ως προς την ποιότητα από όλα τα Κράτη Μέλη.

Πρωτεύουσα χώρα ως εξαγωγική αγορά αποτελούν οι ΗΠΑ, χώρα στην οποία οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνουν, ενώ δεύτερη εξαγωγός αγορά είναι η Κίνα η οποία παρουσίασε αύξηση συναλλαγών κατά 8,9% στα 10 δις €. Η αύξηση των εξαγωγών αποδίδεται στην ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και στα προγράμματα Προβολής Προώθησης που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Ανησυχία από τις παραγωγές χώρες οίνου λόγω των εισαγωγών στο ευρωπαϊκό έδαφος, οι οποίες ανήλθαν στα 40 εκ. HL, με πρώτη εισαγωγό χώρα στην ΕΕ την Αυστραλία της οποίας κατά 64% οι οίνοι εισάγονται σε χύμα μορφή και εμφιαλώνονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Η ίδια ανησυχία διατυπώθηκε και για τη Χιλή ειδικά ως προς το χαμηλό επίπεδο τιμών για το Cabernet sauvignon και τα υψηλά αποθέματα που διαθέτει, γεγονότα που σηματοδοτούν για την επόμενη περίοδο, μια διαρκή πίεση που θα ασκηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι η Χιλή δεν παρουσιάζει αξιόλογη εσωτερική ζήτηση, σε αντίθεση με την Αργεντινή.

Το ίδιο προφίλ με την Χιλή παρουσιάζει και η Ν. Αφρική η οποία αύξησε τις εξαγωγές χύμα οίνων προς τη Γαλλία.

Στην Αυστραλία η συγκομιδή είναι πολύ καλή και καταγράφεται άνοδος των τιμών, γεγονός που δεν δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε αντίθεση με την Χιλή και τη Ν. Αφρική, χώρες για τις οποίες διατυπώθηκε ο φόβος της αύξησης των εισαγωγών κρασιών τους στην ΕΕ.

Στατιστικά στοιχεία του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ θα βρείτε εδώ.