Ανοδική πορεία στην αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών – Ανοιχτή για είσοδο νέων παικτών

Ανοδική πορεία στην αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών – Ανοιχτή για είσοδο νέων παικτών

Ανοδική πορεία σε επίπεδο τόσο παραγωγής όσο και κατανάλωσης καταγράφεται στον κλάδο των νωπών οπωροκηπευτικών, με την αγορά να παραμένει ανοιχτή για είσοδο νέων παικτών.

Ωστόσο, η έλλειψη οργάνωσης ομάδων παραγωγών, η χαμηλή διαπραγματευτική τους ικανότητα έναντι των αγοραστών και η ευρωπαϊκή «απειλή» από την εισαγωγή οπωροκηπευτικών από τρίτες χώρες εντείνουν σημαντικά τον ανταγωνισμό εντός και εκτός συνόρων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP Group, το 2015 η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (σε ποσότητα) προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει μικρή αύξηση της τάξης του 3%-5%.

Αντίστοιχα, η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών κινήθηκε, σε γενικές γραμμές, ανοδικά την περίοδο 2005-2013, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5%. Τα φρούτα κάλυψαν, κατά μέσο όρο, το 60% της συνολικής παραγωγής και τα λαχανικά το υπόλοιπο 40% την ίδια χρονική περίοδο.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ