Ανοίγει ο διάλογος για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση

Ανοίγει ο διάλογος για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση

Ένα από τα επόμενα βήματα της κύρωσης των δασικών χαρτών είναι η έναρξη δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) με χρονικό ορίζοντα 20ετίας.

Σκοπός είναι η Ελληνική δασοπονία να περάσει στην υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου, ενός μοντέλου «μεσογειακής δασοπονίας» στο πλαίσιο των δράσεων για την κλιματική αλλαγή, με χαρακτηριστικά:

 • Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση,
 • Αξιοποίηση των δημόσιων και μη δημόσιων δασών,
 • Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών μεσογειακών δασών και στην κλίμακα του μεσογειακού τοπίου, αξιοποιώντας την τοπική γνώση στην διαχείρισή του,
 • Υιοθέτηση παραδοσιακών και καινοτόμων καλών πρακτικών, που βασίζεται στη διεπιστημονικότητα,
 • Αναγνώριση της βόσκησης αγροτικών ζώων ως μέσο διαχείρισης των δασών,
 • Διατήρηση της μοναδικής παγκοσμίως βιοποικιλότητάς τους σε επίπεδο γενετικών πόρων, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων,
 • Διαφοροποίηση των εργαλείων και των μέσων ανάλογα με τις βιοκλιματικές ζώνες,
 • Αναγνώριση της θήρας ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προστασία των υγροτόπων και των λειτουργιών τους, των χειμαρικών ροών και τα δασολιβαδικών συστημάτων
 • Πρόληψη των πυρκαγιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι βασικοί άξονες που θα αναπτυχθεί η ΕΣΔ είναι οι εξής:

 • Οικονομία του δάσους
 • Κλιματική αλλαγή
 • Προστασία και οικοσυστημικές λειτουργίες
 • Απογραφή και παρακολούθηση
 • Έρευνα και καινοτομία
 • Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες
 • Διακυβέρνηση δασικού τομέα

Ο δημόσιος διάλογος για την ΕΣΔ περιλαμβάνει:

 • Ειδικές θεματικές συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων
 • Θεματικά συμμετοχικά εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στον Μάιο
 • Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις, μεταξύ των οποίων και μέσω www.opengov.gr
 • Έκδοση της τελικής Υπουργικής Απόφασης με την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας) τον Σεπτέμβριο 2018