Ανοικτή ψηφοφορία για τη βράβευση έργων αγροτικής ανάπτυξης

Ανοικτή ψηφοφορία για τη βράβευση έργων αγροτικής ανάπτυξης

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 επιλέχθηκε ανάμεσα στα 25 επικρατέστερα, στο πλαίσιο διαγωνισμού που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη και βράβευση έργων ΠΑΑ από όλη την Ευρώπη για την περίοδο 2014-2020.

Τα 25 έργα θα αξιολογηθούν από κριτική Επιτροπή προκειμένου τελικά να βραβευτούν 5 για κάθε κατηγορία (Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, Αναζωογόνηση της υπαίθρου, Κοινωνική ένταξη, LEADER), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό των 10 χρόνων αγροτικής δικτύωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Απριλίου 2019.

Το διάστημα αυτό είναι ανοιχτή προς το κοινό ψηφοφορία για να αναδειχθεί το δημοφιλέστερο έργο που θα λάβει το Βραβείο Κοινού.

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Απριλίου 2019, 12:00 η ώρα Βρυξελλών, λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης στις Βρυξέλλες.

Λίγα λόγια για το ελληνικό έργο

Το έργο με τίτλο «Aνάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές» είναι μια εθνική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, σε «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, με προϋπόθεση την τεχνολογική ουδετερότητα και προοπτική αξιοποίησής τους από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του ιδιωτικού τομέα.

  • Υλοποιήθηκε σε περιοχές όπου δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, λόγω της χαμηλής εμπορικής τους αξίας.
  • Καλύπτει σχεδόν το 45% της ελληνικής επικράτειας παρέχοντας οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες υπηρεσίες συνδεσιμότητα.

Σημαντική είναι η συμβολή των ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς στην αναβάθμιση της ελληνικής περιφέρειας με:

  • τη διευκόλυνση του αγροτικού πληθυσμού στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής από τη γενέτειρά του,
  • την προώθηση νέων μορφών οικονομικής και βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών και εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη και την εδαφική συνοχή,
  • την αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών για τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
  • την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών