Περιορισμένος ο αριθμός των αντιδραστηρίων για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού

Περιορισμένος ο αριθμός των αντιδραστηρίων για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού

Τη ίδια στιγμή που ο καταρροϊκός πυρετός πλήττει περισσότερες από 600 εκτροφές σε όλη τη χώρα (με περίπου 3.000 νεκρά ζώα), τα αρμόδια εργαστήρια, όπως άλλωστε και οι υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας λειτουργούν οριακά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έγγραφο (Αρ. Πρωτ.:3488/110458) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο προϊστάμενος καλεί τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της χώρας να μην αποστέλλουν δείγματα αίματος βοοειδών στο Τμήμα Ιολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών από τις προσβεβλημένες περιοχές της χώρας, λόγω του περιορισμένου αριθμού αντιδραστηρίων για τον έλεγχο της νόσου.

Στο ίδιο έγγραφο, δίνονται κατευθύνσεις για τις μετακινήσεις των ζώων. Έτσι, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα κατά τις μετακινήσεις μηρυκαστικών προς άμεση σφαγή, θα επιτρέπεται η αποστολή τους από όλες τις προσβεβλημένες περιοχές της χώρας στα σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια για άμεση σφαγή, εκτός των περιοχών Κρήτης και Κυκλάδων.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση μετακίνησης για τις εκτροφές ζώων στις οποίες έχει ήδη εντοπισθεί καταρροϊκός πυρετός και παραμένουν σε καθεστώς καραντίνας.

Επιπλέον επιτρέπεται η επιστροφή των κοπαδιών από τους θερινούς βοσκότοπους προς τις εκτροφές από τις οποίες είχαν αναχωρήσει. Σε όλες τις μετακινήσεις επιβάλλεται η χρήση των εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών πριν την αναχώρηση τους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι και τον τελικό προορισμό τους.

Τράτσα Μάχη, ΒΗΜΑ