Αντιμετώπιση προβλημάτων από τις πλημμύρες-Σχεδιάζεται νέο μέτρο στο ΠΑΑ

Αντιμετώπιση προβλημάτων από τις πλημμύρες-Σχεδιάζεται νέο μέτρο στο ΠΑΑ

Άρτα

Ζωικό κεφάλαιο

Ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ μέχρι το Πάσχα σε όσους κτηνοτρόφους έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Φυτική παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο

Οι εκτιμήσεις θα ολοκληρωθούν περί τα τέλη Μαρτίου και οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ θα καταβληθούν εντός Μαΐου.

Μετά την οριστικοποίηση του ύψους των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο θα συνταχθεί φάκελος με τα απαραίτητα διαδικαστικά ή θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε για χορήγηση Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ( περί τα τέλη του έτους). Όσον αφορά τις εκτιμήσεις σε ζημιές στο Πάγιο κεφάλαιο και Αποθεματικά αυτές έχουν ολοκληρωθεί και θα γίνει προσπάθεια να υποβληθεί εντός του 1ου εξαμήνου 2015.

Έβρος

Ζωικό κεφάλαιο

Ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ μέχρι το Πάσχα σε όσους κτηνοτρόφους έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Βαμβάκι

Η συνδεδεμένη ενίσχυση θα καταβληθεί εντός των επόμενων ημερών και όσες εκκρεμότητες μείνουν θα επιλυθούν μέχρι τον Ιούνιο.

Πλημμύρες

Σε χειμερινά σιτηρά, σκόρδα και σπαράγγια οι εκτιμήσεις θα διενεργηθούν μόλις είναι εφικτό.

Ζημιές στο Φυτικό Κεφάλαιο

Μετά την οριστικοποίηση του ύψους των ζημιών θα συνταχθεί φάκελος με τα απαραίτητα διαδικαστικά ή θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε για χορήγηση Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ( περί τα τέλη του έτους).

Ταυτόχρονα το Υπουργείο θα αξιοποιήσει το ποσό ύψους 100.000 ευρώ από τις Έγγειες Βελτιώσεις για την κάλυψη των ζημιών, με πρόθεση το ποσό αυτό να αυξηθεί. Εξετάζεται να χαρακτηριστούν τα αντλητικά συγκροτήματα επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Το Υπουργείο προχωρά άμεσα σε όλες τις ενέργειες, ώστε μέσω του νέου Π.Α.Α. (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) να διαμορφωθεί νέο μέτρο πού θα στοχεύει στην αποζημίωση των πλημμυροπαθών περιοχών που θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1/1/2015.

Για όλες τις πλημμυροπαθείς περιοχές της Ελλάδος:

Είναι ήδη προς υπογραφή Κ.Υ.Α. με τις οποίες οι περιοχές θα χαρακτηρίζονται ως θεομηνειόπληκτες και θα γίνεται μέριμνα για την αποζημίωση των κτιριακών υποδομών. Θα ακολουθήσουν Κ.Υ.Α. που θα μεριμνούν για την αποζημίωση των εξοπλισμών.