χαλάζι

Αντιμετώπιση ζημιών σε καλλιέργειες από χαλαζόπτωση

  1. Οι παραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε ψεκασμό με κατάλληλο χαλκούχο σκεύασμα (κυρίως υδροξείδιο του χαλκού) στα ελαιόδεντρα τα οποία έχουν πληγεί (στην κατάλληλη δοσολογία) προς αποφυγήν ανάπτυξης φυτοπαθολογικών μυκήτων και κυρίως του βακτηρίου Pseudomonas savastanoi. Ο ψεκασμός όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα θα πρέπει στον ενδεδειγμένο χρόνο και ανάλογα με το κάθε συγκεκριμένο σκεύασμα να επαναληφθεί.
  2. Στους πληγέντες αμπελώνες θα πρέπει επίσης να γίνει άμεσα ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα εκεί που έχει καταστραφεί το σύνολο της ηρτημένης εσοδείας για την προστασία του φυτικού κεφαλαίου από μύκητες και βακτήρια. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μέρος της ηρτημένης εσοδείας που μπορεί να αξιοποιηθεί, θα πρέπει να γίνει ψεκασμός με σκεύασμα κατά του βοτρύτη. Εφιστάται η προσοχή επιλογής σκευασμάτων όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους.
  3. Σε όλους τους πληγέντες αμπελώνες θα πρέπει, όχι άμεσα να ληφθεί κάθε μέσο που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ξυλοποίηση των κλιματίδων, ώστε να διευκολυνθεί το κλάδευμα και η παραγωγή της επόμενης χρονιάς.
  4. Σεν συνιστάται η εφαρμογή τομών και η αφαίρεση μέρους της βλάστησης στους αμπελώνες καθώς κάτι τέτοιο θα συνέβαλλε στην πρόκληση νέας βλάστησης, η οποία δεν θα διευκόλυνε την καλή ξυλοποίηση των βλαστών.
  5. Σε αμπελώνες που έχει καταστραφεί το σύνολο του φορτίου παραγωγής δεν έχει νόημα η συνέχιση της καταπολέμησης της ευδεμίδας για προφανείς λόγους κόστους. Αντίθετα έχει νόημα να ληφθούν μέτρα για να μην αναπτυχθούν μυκητολογικές ασθένειες σε μεγάλη έκταση ώστε να μπορεί να συνεχισθεί η καλλιέργεια και η παραγωγική διαδικασία των επόμενων βλαστικών περιόδων.
  6. Σε κάθε περίπτωση οι πεσμένοι αμπελώνες θα πρέπει να σηκωθούν όσο πιο άμεσα γίνεται.
  7. Στους υπό κάλυψη αμπελώνες θα πρέπει να ληφθεί κάθε ενδεδειγμένο καλλιεργητικό μέτρο στις σειρές που έχουν προσβληθεί από τις συνθήκες είτε περιμετρικά, είτε εκεί που σκίστηκαν τα δίκτυα ώστε να προστατευθεί η υπόλοιπη παραγωγή του αμπελώνα.

Πληροφορίες από Γεωργικό Δελτίο – Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας