Η αγορά ελαιολάδου στην Κύπρο – Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Η αγορά ελαιολάδου στην Κύπρο – Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Το ελαιόλαδο δεν περιλαμβανόταν στις διατροφικές συνήθειες των Κυπρίων καταναλωτών. Η επιρροή της βρετανικής κουλτούρας, αλλά και η σχετικά μικρή παραγωγή ελαιολάδου (μέχρι το 1992) είχαν ως αποτέλεσμα τη συχνή χρήση, κυρίως, της μαργαρίνης στο μαγείρεμα και των φυτικών ελαίων στις σαλάτες. Ωστόσο, το ελαιόλαδο εντάσσεται, σταδιακά, στις διατροφικές συνήθειες των Κυπρίων καταναλωτών, γεγονός στο οποίο έχει συμβάλει και η κατάργηση του σχετικού εισαγωγικού δασμού, το 2004, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερο ρόλο στη σημειωθείσα αύξηση της κατανάλωσης διεδραμάτισε και το ενισχυμένο τουριστικό ρεύμα.

Το μέγεθος της κυπριακής αγοράς αν και είναι μικρό, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 847.000 κατοίκους, ωστόσο, η Κύπρος διαθέτει σχετικά υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα (20.600 ευρώ το 2015) που την καθιστά μία αγορά υψηλής κατανάλωσης.

Παρά την ανοδική και τα τελευταία χρόνια σταθερή τάση στην κατανάλωση ελαιολάδου, η μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση στην Κύπρο, σε σύγκριση με την κατανάλωση που παρατηρείται στις χώρες της Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ελληνικό ελαιόλαδο στην Κύπρο

Η αξία των ελληνικών εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου στην Κύπρο σημείωσε, το 2015, μεγάλη αύξηση της τάξης του 30%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές και σε επίπεδο ποσοτήτων (αύξηση 3,1%). Έτσι, ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό και το ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου στο σύνολο των κυπριακών εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου από 62,2% (2014) σε 85,8% (2015).

Untitled-1

Εξέλιξη κυπριακών εισαγωγών ελληνικού παρθένου ελαιόλαδου 2004 – 2015 (σε €)

Η μέση τιμή του εισαγόμενου από Ελλάδα παρθένου ελαιολάδου κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, ανερχόμενη από €2,39/κιλό, το 2014, σε €3,03/κιλό, το 2015.

Η πρόσβαση στην κυπριακή αγορά είναι δυνατή:

(α) μέσω χονδρεμπόρων, που είναι ταυτόχρονα και μεγάλοι εισαγωγείς στον τομέα των τροφίμων και συνήθως αναλαμβάνουν τη διανομή των προϊόντων αυτών στα ανωτέρω σημεία διάθεσης και

(β) απευθείας από τον Έλληνα παραγωγό-μεταποιητή, ο οποίος προμηθεύει συνεταιρισμούς, αλλά και βιομηχανίες τυποποίησης ελαιολάδου σε συσκευασία χύδην (bulk).