Απαγορευμένη ουσία σε πέστροφες ιχθυοκαλλιέργειας

Απαγορευμένη ουσία σε πέστροφες ιχθυοκαλλιέργειας

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας – Τμήμα Κτηνιατρικής, στο πλαίσιο ελέγχων και μετά τη διενέργεια δειγματοληψίας σε πέστροφες, διαπίστωσε την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone) – νιτροφουράνιο.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται οριστικά και αμετάκλητα, μετά και την κατ’ έφεση εξέταση αυτών.

Πρόκειται για την εκμετάλλευση ιχθυοκαλλιέργειας «Υδατοκαλλιέργειες Άρτας Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Άρτας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, δηλώνουν ότι έχουν λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.

Η συγκεκριμένη εκμετάλλευση τέθηκε σε απομόνωση και επιτήρηση, συνεπώς απαγορεύεται να διακινεί προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες απαίτησαν την άμεση ανάκληση – απόσυρση του συνόλου των επίμαχων παρτίδων προϊόντων από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, καθώς και από όλους τους παραλήπτες αυτών.

Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, μετά τη διαπίστωση ότι διακινήθηκαν προϊόντα των επίμαχων παρτίδων στη Ρουμανία, ενημέρωσε τον ΕΦΕΤ, ο οποίος είναι το σημείο επαφής στην Ελλάδα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), προκειμένου να εκδοθεί η αντίστοιχη προειδοποίηση ώστε να ενημερωθούν οι αρχές της Ρουμανίας και των άλλων κρατών – μελών της ΕΕ.