Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας & σπογγαλιείας

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας & σπογγαλιείας

Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών και των κοινωνιών αστικού δικαίου, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και άρα στις πιο πάνω επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.

Σε όσες περιπτώσεις αυτό έχει ήδη βεβαιωθεί, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαγραφή του ποσού.