Απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα

Απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα

Αναφορικά με την αναγκαιότητα ορθής τήρησης των διαδικασιών εισαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Λ.Δ. Κίνας οι υποψήφιοι εξαγωγείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι  στη συσκευασία των προς εξαγωγή προϊόντων θα πρέπει να αναγράφεται:

α) η ονομασία της εταιρείας,

β) ο αριθμός έγκρισης εγγραφής από την υπηρεσία AQSIQ,

γ) η διεύθυνση της εταιρείας, όπως αυτά έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από το CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China).

Επίσης και οιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στη συσκευασία θα πρέπει να είναι ακριβώς όπως έχει υποβληθεί στο CNCA.

Στην περίπτωση που η εγγεγραμμένη εταιρεία είναι θυγατρική ή μονάδα παραγωγής Ομίλου Εταιρειών, στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται μονάχα η επωνυμία του Ομίλου εταιρειών καθώς και η διεύθυνση αυτού της και ο αριθμός έγκρισης εισαγωγής. Παράλληλα σε αυτήν την περίπτωση πρέπει η αρμόδια Αρχή της Ελλάδας να παρέχει στον εξαγωγέα, εκ των προτέρων, επιστολή που θα εξηγεί ειδικώς την αναγκαιότητα για αυτήν την διαφοροποίηση στην εγγραφή της συσκευασίας.

Τα προϊόντα που το Υγειονομικό Πιστοποιητικό δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του CNCA θα επιστρέφονται ή θα καταστρέφονται από τις αρμόδιες κινεζικές υπηρεσίες.