Μελισσοκομία

Απαραίτητη η εγγραφή στο Μελισσοκομικό Μητρώο

«Θεσπίζεται και καθιερώνεται η μελισσοκομική ταυτότητα για όλους τους ενεργούς επαγγελματίες μελισσοκόμους ως μέσον ταυτοποίησης, διακρίβωσης και διασταύρωσης των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν. Η κατοχή της εν λόγω ταυτότητας, θα είναι απαραίτητο στοιχείο κατά τη διαδικασία διακίνησης των μελισσοκομικών προϊόντων.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών κ. Τζιτζινάκης στην τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αξία του Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και του Ελληνικού σήματος στο μέλι.

Επίσης, σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Τμ. Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, κα. Γεωργία Παππά οι μελισσοκόμοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στις ψηφιακές υπηρεσίες (πλατφόρμες) που βρίσκονται ανηρτημένες στο gov.gr και στο πόρταλ του ΥΠΑΑΤ.

«Στο ηλεκτρονικό Μητρώο, έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα 46.750 μελισσοκόμοι, εκ των οποίων οι 20.761 έχουν κάνει αιτήσεις για 2.182.284 κατεχόμενες κυψέλες», επισήμανε.

Για Αίτηση στο Μελισσοκομικό Μητρώο εδώ.