Απαραίτητη και υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής

Απαραίτητη και υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής

Όπως είναι γνωστό η καταχώρηση των Δηλώσεων Συγκομιδής θα πραγματοποιείται έως τις 15 Ιανουαρίου 2015 και χειρόγραφα, αλλά πλέον (άτυπα) και ηλεκτρονικά, αφού η ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ για τις Δηλώσεις Συγκομιδής παραμένει “ανοικτή” και σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, θα είναι δυνατόν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά οι Δηλώσεις Συγκομιδής έως και 15 Ιανουαρίου 2015.

Υποχρέωση υποβολής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι αμπελουργοί, ακόμη και αυτοί που δεν συγκόμισαν την προηγούμενη χρονιά σταφύλια σε συνεταιριστικό ή ιδιωτικό οινοποιείο (γιατί δεν είχαν παραγωγή), οπότε είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής, υποχρέωση βέβαια υποβολής είναι και όσοι “ιδιοχρησιμοποιούν” την παραγωγή τους, άνω των 1000 lt οίνου.

Η υποβολή και μηδενικής Δήλωσης Συγκομιδής είναι απαραίτητη δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στο πλαίσιο επιδοτούμενων μέτρων του αμπελοοινικού τομέα (πχ. Προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, δικαιώματα αναφύτευσης κλπ.), ενώ συζητείται και η ένταξή της στα μέτρα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Μέχρι τις 5/1/2015 στο ψηφιακό σύστημα του ΥπΑΑΤ είχαν καταχωρηθεί 20.700 Δηλώσεις Συγκομιδής.