Συνολικά 37 χώρες απειλούνται με απόλυτη λειψυδρία, όπως καταγράφεται στον σχετικό χάρτη του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ερευνών...

Η απειλή της λειψυδρίας

Συνολικά 37 χώρες απειλούνται με απόλυτη λειψυδρία, όπως καταγράφεται στον σχετικό χάρτη του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ερευνών.

Με βάση τις λεκάνες απορροής ποταμών σε 181 χώρες η Κύπρος βρίσκεται στην πέμπτη θέση με κατανάλωση των αποθεμάτων νερού να ξεπερνά το 80%, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται και η χώρα μας καθώς καταναλώνει από 40 έως 80% των αποθεμάτων νερού.

water sress