Απευθείας διάθεση γεωργικών προϊόντων προς όφελος των ευάλωτων πολιτών

Απευθείας διάθεση γεωργικών προϊόντων προς όφελος των ευάλωτων πολιτών

Την πραγματοποίηση σειρά συναντήσεων για την αξιοποίηση γεωργικών προϊόντων προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αποφάσισαν τα υπουργεία Εργασίας, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας.

Στόχος του προγράμματος που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ενίσχυση των παραγωγών και παράλληλα των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μέσα από την απευθείας διάθεση προϊόντων.

Στη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ στελεχών των υπουργείου Εργασίας και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και παραγωγικών φορέων, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την ευθύνη του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – και σε ό,τι αφορά στην διανομή στους τελικούς δικαιούχους (άπορους και λοιπές ευπαθείς κατηγορίες πολιτών), μέσω της συνεργασίας του με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Παράλληλα, για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο, δημιουργήθηκε τεχνική επιτροπή από εκπροσώπους των υπουργείων και των οργανώσεων παραγωγών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί σύντομα το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού.

ΑΜΠΕ