Από Γαλλία και Ιταλία οι περισσότερες εισαγωγές οίνου στην Ελλάδα

Από Γαλλία και Ιταλία οι περισσότερες εισαγωγές οίνου στην Ελλάδα

Γαλλία και Ιταλία είναι οι δύο χώρες από όπου προέρχονται οι περισσότερες εισαγωγές οίνου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, οι δύο χώρες εξάγουν στην Ελλάδα το 81% των εισαγωγών της ως προς την αξία και το 78% ως προς την ποσότητα.

Βέβαια τα χαρακτηριστικά των εισαγόμενων οίνων είναι διαμετρικά αντίθετα, αφού από την Γαλλία εισάγονται premium προϊόντα ενώ από την Ιταλία κατά κύριο λόγο εισάγονται χύμα οίνοι και γλεύκη.

Ο κύριος όγκος εισαγωγών από τη Γαλλία (41% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών) αφορά ΠΟΠ οίνους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 91% της αξίας εισαγωγών από τη χώρα αυτή με υψηλότατη μέση τιμή τα 15,84 €/kg. Βέβαια ο κύριος όγκος των εισαγόμενων ΠΟΠ οίνων αφορά τους αφρώδεις οίνους και ειδικότερα την Champagne, αλλά και τους premium Π.Ο.Π. οίνους των σημαντικών terroir της Γαλλίας, όπως Bordeaux, Bourgogne κ.λ.π

Πρώτη κατηγορία εισαγόμενων ιταλικών οίνων κατατάσσεται η κατηγορία των οίνων με Π.Ο.Π., που αντιπροσωπεύουν το 59% των εισαγωγών ιταλικών οίνων με μέση τιμή τα 2,03 €/kg.