Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας: Από τη γνώση για το κλίμα στη δράση για το κλίμα

Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας: Από τη γνώση για το κλίμα στη δράση για το κλίμα

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ως διάδοχο σχήμα του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού που δημιουργήθηκε το 1873, έχει τη θεμελιώδη αποστολή να υποστηρίζει τις χώρες όλου του κόσμου για την παροχή μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών, για να προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τον καιρό, το κλίμα και το νερό, να προστατεύουν το περιβάλλον, και για να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τις απαραίτητες παρατηρήσεις, έρευνα και λειτουργίες που αναπτύσσουν την κατανόηση και τη γνώση του καιρού και του κλίματος.

Από το 1961, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας, τιμώντας την ημέρα της 23 Μαρτίου 1950, που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη ίδρυσης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και την ουσιαστική συμβολή των Εθνικών Μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών για την ασφάλεια και την ευημερία της κοινωνίας. Κάθε χρόνο, ο εορτασμός εστιάζεται σε ένα θέμα επίκαιρου ενδιαφέροντος. Το θέμα αυτού του έτους που είναι ‘’Από τη γνώση για το κλίμα στη δράση για το κλίμα’’, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο, καθώς η διεθνής κοινότητα κινείται προς φιλόδοξες αποφάσεις και δράση για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους. Έχει επιπτώσεις σχεδόν σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, από τη γεωργία, τον τουρισμό, από τις υποδομές, την υγεία κλπ. Επηρεάζει στρατηγικούς πόρους όπως το νερό, τα τρόφιμα, την ενέργεια. Επιβραδύνει και απειλεί ακόμη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και φυσικά όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το κόστος της απραξίας είναι υψηλό και θα γίνει ακόμα υψηλότερο εάν δεν ενεργήσουμε αμέσως και αποφασιστικά.

Οι πληροφορίες για τον καιρό και το κλίμα, και η μεταβλητότητα και η αλλαγή τους, ενσωματώνονται έτσι στη καθημερινή ζωή μας – από τις καθημερινές προγνώσεις καιρού στις εποχιακές προβλέψεις κλίματος – πράγμα που κατά περιόδους μας κάνει να ξεχνάμε την ποσότητα παρατηρήσεων, την έρευνα, την υπολογιστική δύναμη και την ανάλυση που βρίσκεται πίσω από τα προϊόντα πληροφοριών γύρω από τον καιρό και το κλίμα.

Σήμερα, η μέση πρόγνωση καιρού πέντε ημερών είναι εκ των προτέρων τόσο επιτυχής όσο η πρόγνωση δύο ημερών είκοσι πέντε χρόνια πριν και οι εποχιακές προβλέψεις κλίματος έχουν γίνει όλο και περισσότερο επιτυχείς.

Αυτό έχει πραγματοποιηθεί χάρη στις προόδους στην τηλεπισκόπηση, συμπεριλαμβάνοντας δορυφόρους, σημαντικές βελτιώσεις στην επιστήμη και τις δραματικές αναβαθμίσεις στη δύναμη υπολογιστών. Η Επιστημονική πρόοδος στη μετεωρολογία και την κλιματολογία τα τελευταία πενήντα χρόνια είναι πράγματι μια από τη σημαντικότερες σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Η γνώση του κλίματος, που έχει χτιστεί στις τελευταίες δεκαετίες, είναι ένας ανεκτίμητος πόρος και ένα προαπαιτούμενο για τη λήψη αποφάσεων και για τη δράση για το κλίμα. Πολλαπλές πηγές αποδείξεων – από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη συρρίκνωση των παγετώνων, από την άνοδο στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα – μας έχει αυξήσει την πεποίθηση ότι το κλίμα αλλάζει και ότι αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις ανθρώπινες δραστηριότητες, και συγκεκριμένα στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίων που φθάνουν κάθε χρόνο σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ.

Με τη βοήθεια επίσης της επιστήμης είμαστε πεπεισμένοι σε μεγάλο βαθμό ότι μπορούμε ακόμα να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων και να μετριάσουμε τη κλιματική αλλαγή σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο. Σήμερα, λίγοι άνθρωποι αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή και τις ευθύνες που μεταβιβάζονται προς τις μελλοντικές γενιές. Η γνώση του κλίματος μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, βοηθώντας τους ιθύνοντες σε όλα τα επίπεδα να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις.

Η γνώση κλίματος πρέπει να έρθει σε μια μορφή που να γίνεται εύκολα κατανοητή και χρησιμοποιήσιμη από εκείνους που την χρειάζονται. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες γύρω από το κλίμα μπορούν να βοηθήσουν τους αρμόδιους για το σχεδιασμό πόλεων στην ανάπτυξη των πολιτικών και των σχεδίων δράσης τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των αστικών περιοχών στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και να ενθαρρύνουν μια πιο πράσινη οικονομία.

Οι δημόσιες αρχές υγείας κάνουν χρήση των πληροφοριών γύρω από το κλίμα ώστε να αντιμετωπίσουν με ένα προληπτικό τρόπο τις πιθανές συνέπειες στην υγεία των ακραίων καιρικών φαινόμενων, όπως ξηρασίες, καύσωνες και πλημμύρες. Χάρη στις προβλέψεις για τις τάσεις της θερμοκρασίας και της βροχής, οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για καλύτερη φύτευση, καλλιέργεια και μάρκετινγκ.

Οι διαχειριστές των υδάτινων πόρων κάνουν χρήση των πληροφορίες γύρω από το κλίμα ώστε να βελτιστοποιούν την παροχή νερού και την διαχείριση της πλημμύρας. Ο τομέας της ενέργειας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες κλίματος για να αποφασίσει που και ποιος τύπος υποδομής παραγωγής ενέργειας πρέπει να δημιουργηθεί σε μια συγκεκριμένη θέση.

Το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τις υπηρεσίες κλίματος, μια πρωτοβουλία του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών που καθοδηγείται από τον WMO, επινοήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό: για να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών κλίματος με ένα τρόπο που οι αποφάσεις να μπορούν να λαμβάνονται στη βάση των καλύτερων δυνατών πληροφοριών. Αυτό είναι μια κρίσιμη πρόκληση και για τις αναπτυσσόμενες αλλά και τις αναπτυγμένες χώρες και υπάρχει ένα μεγάλο πιθανό όφελος, να μαθαίνει ο ένας από τον άλλο. Οι εμπειρίες και οι πρόοδοι στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των υπηρεσιών κλίματος μπορούν να μοιράζονται ως παραδείγματα ορθών πρακτικών και να βοηθούν άλλες χώρες στην επιτάχυνση της πορείας τους προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μήνυμα από τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Μ. Jarraud