Από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης … στο Δημόσιο

Από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης … στο Δημόσιο

Με δύο τροπολογίες που ψηφίστηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, 215 εργαζομένοι “αποχωρούν” από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Μια κρατική εταιρεία που χρωστάει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες, προμηθευτές και αγρότες, αποτελούσε επί χρόνια χώρο ικανοποίησης πολιτικών συμφερόντων. Χωρίς σχέδιο και με αποσπασματικές πρακτικές τελικά οδηγήθηκε στη συρρίκνωσής της και κανένα σχέδιο εξυγίανσης δεν αποδείχθηκε πετυχημένο.

Η πρώτη τροπολογία αφορά εργαζόμενους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός της επόμενης πενταετίας. Σύμφωνα με ΤΟ ΒΗΜΑ, 97 από τους 215 εργαζόμενους ανήκουν στην κατηγορία αυτή και θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα συνεχίζεται η ασφάλισή τους στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και το κόστος για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 4 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι 118 εργαζόμενοι, σύμφωνα με τη δεύτερη τροπολογία θα μεταταχθούν στο Δημόσιο.