Από το 2025 η μείωση σύνταξης σε όσους αγρότες συνεχίζουν να εργάζονται

Από το 2025 η μείωση σύνταξης σε όσους αγρότες συνεχίζουν να εργάζονται

Από το 2025 και μετά θα εφαρμοστεί η περικοπή κατά 60% των συντάξεων για όσους αγρότες εξακολουθούν να εργάζονται στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31-12-2016 καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024 και ασκούν αγροτική επαγγελματική δραστηριότητα δεν θα υποστούν μείωση των συντάξεων τους κατά 60%.

Έτσι, οι συνταξιούχοι αγρότες μπορούν να καλλιεργούν χωρίς να χάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της σύνταξής τους.

Να τονιστεί ότι δεν ισχύει το ίδιο για τους συνταξιούχους άλλων Φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία. Στις περιπτώσεις αυτές οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.