Όλες οι αποφάσεις για το χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων στο διαδίκτυο

Όλες οι αποφάσεις για το χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων στο διαδίκτυο

Στη δημιουργία ειδικού site για την ανάρτηση όλων των αποφάσεων χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων με τα τοπογραφικά τους διαγράμματα, καθώς και των αποφάσεων των επιτροπών Επίλυσης Δασικών Διαφορών προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τις αποφάσεις των δασικών υπηρεσιών για όλη τη χώρα, παράλληλα με τη δημοσίευσή τους στη Διαύγεια.

«Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που εγκαινιάζουμε στο ΥΠΕΚΑ αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη δημόσια διοίκηση, ενώ η εφαρμογή συνιστά πρότυπο διαλειτουργικότητας για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου», σχολίασε ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης.