Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπ.Α.Α.Τ.: Η διαδικασία για την εξυπηρέτηση με ραντεβού

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπ.Α.Α.Τ.: Η διαδικασία για την εξυπηρέτηση με ραντεβού

Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με ραντεβού θα παρέχουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για συνάντηση με την υπηρεσιακή μονάδα που επιθυμεί (Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων – ΤΑΑΕ και Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων – ΓΕΑΛ) με δύο τρόπους:

  • πραγματοποιώντας κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΥπΑΑΤ 1540
  • με τηλεφωνική επικοινωνία στα κατά τόπους γραφεία των υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος της τηλεφωνικής υπηρεσίας 1540, όπως και ο υπάλληλος της αποκεντρωμένης μονάδας θα δημιουργεί ραντεβού για λογαριασμό του πολίτη, για συγκεκριμένη υπηρεσία, ημερομηνία και ώρα, επιλέγοντας μέσα από το διαμορφωμένο ημερολόγιο.