Απώλεια βιοποικιλότητας: Ανίκανες να βοηθήσουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές

Απώλεια βιοποικιλότητας: Ανίκανες να βοηθήσουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές

Αποτυχία για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και μάλιστα σε συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει μία νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από τη BirdLife Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας.

Η έκθεση αναδεικνύει μια τερατώδη αποτυχία να αλλάξουν οι θεμελιώδεις πολιτικές που προκαλούν την απώλεια της βιοποικιλότητας, δηλαδή στη γεωργία, την αλιεία, τη δασοπονία, την ενέργεια και τη χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ουσιαστική πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί μόνο στον αγώνα για την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, ενώ περιορισμένη πρόοδος έχει επιτευχθεί σε τομείς που ελέγχονται άμεσα από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Ariel Brunner, Επικεφαλής Πολιτικής της BirdLife Ευρώπης δήλωσε ότι: «Η ζωή στη γη πεθαίνει και μέχρι τώρα οι πολιτικοί μας έχουν προσφέρει μόνο ομιλίες και υψηλές προθέσεις, ενώ συστηματικά προωθούν τα ισχυρά συμφέροντα. Το «παράθυρο ευκαιρίας» για να σώσουμε τον πλανήτη μας κλείνει γρήγορα – χρειαζόμαστε τόσο τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και την ηγεσία της ΕΕ να ξυπνήσουν και να δράσουν τώρα, προτού να είναι πολύ αργά».

Κύρια συμπεράσματα της έκθεσης:

  • Μικρή πρόοδος σε δράσεις που απαιτούν χρηματοδότηση, νομοθεσία, εφαρμογή ή επιβολή,  δηλαδή αποτυχία επίτευξης εκείνων των στόχων που απαιτούσαν πολιτική βούληση και δέσμευση απέναντι στη Στρατηγική.
  • Δομικά προβλήματα που αφορούν τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα και την ευρύτερη χρηματοοικονομική αναφορά, όπως η αδυναμία χρηματοδότησης του Δικτύου Natura 2000.
  • Μεγάλες αποτυχίες στην ευρύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και στην πολιτική συνοχή της στρατηγικής με άλλους τομείς, αδυναμία αντιμετώπισης των καταναλωτικών προτύπων, αδυναμία στη σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων και αδυναμία στη παρουσία πράσινου χαρακτήρα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η Διακυβερνητική Επιστημονική και Πολιτική Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς την καταστροφική και άνευ προηγουμένου απώλεια της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Οι ρυθμοί εξαφάνισης των ειδών «επιταχύνουν», ενώ αυτή τη στιγμή απειλούνται με εξαφάνιση περισσότερα από 1.000.000 είδη, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε παγκόσμιο επίπεδο για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Ως οι κυριότερες αιτίες της οικολογικής κατάρρευσης, χαρακτηρίζονται οι πολιτικές στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας και της ενέργειας. Στην ΕΕ, τα ισχυρά συμφέροντα έχουν εμποδίσει τις «μετασχηματιστικές αλλαγές» που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση και την προστασία της φύσης.