Απομακρύνοντας ελέφαντες από καλλιέργειες με χρήση drones

Απομακρύνοντας ελέφαντες από καλλιέργειες με χρήση drones

ΒΙΝΤΕΟ

Τα drone χρησιμοποιούνται πλέον σε πολύ διαφορετικά πεδία. Ένα από τα πλέον πρόσφατα είναι η προστασία των άγριων ζώων και των καλλιεργειών.Παρακολουθήστε το βίντεο: