Η απομίμηση της ΠΟΠ φέτας στην Ισραηλινή αγορά

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στην καθημερινή διατροφή των Ισραηλινών νοικοκυριών. Στην Ισραηλινή αγορά διατίθεται ευρεία γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόν στο καταναλωτικό κοινό το λευκό τυρί, απομίμηση της ΠΟΠ φέτας. Στην αγορά διατίθεται λευκό τυρί «Bulgarian» από την εταιρεία Gad, ενώ και η εταιρεία Τnuva διαθέτει λευκό τυρί με την επωνυμία «Feta Cheese» από αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα.

Δυστυχώς, δεδομένου ότι το Ισραήλ είναι τρίτη χώρα, δεν ισχύει η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Επιπλέον και στην Αγροτική Συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ, οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να επανέλθουν σε κατάλληλη χρονική στιγμή, με σκοπό να συζητήσουν ενδεχόμενη συμφωνία σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για γεωγραφικά προϊόντα και άλλα τρόφιμα (Κοινή δήλωση σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις).

Συνεπώς, η προστασία των ελληνικών ΠΟΠ στην Ισραηλινή αγορά δύναται επί του παρόντος επιτευχθεί μόνο με διμερή συμφωνία.