Απονομή Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Απονομή Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο

Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

  • Οι ελαιόκαρποι να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) έκθλιψης ελαιοκάρπων (ελαιοτριβεία) να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και συσκευασίας να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της.

Φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ).

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στο Φορέα Απονομής, αίτηση για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία της.

Το ετήσιο τέλος για την απονομή σήματος κυμαίνεται από 150 μέχρι και 400 ευρώ και καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρισμένων προϊόντων της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα:

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και εμπορίας οι οποίες καταβάλλουν κατ’ έτος, τέλος χορήγησης ειδικής βεβαίωσης  που ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ.