Άποψη: Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012

Άποψη: Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012

ΑΠΟΨΗ

Επιστολή των γεωπόνων Μπινιάρη Αναστάσιο και Θωμόπουλο Ξενοφών του Σύλλογο Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγελματιών στο νομό Αργολίδας και όμορων νομών προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με την κατάργηση της ηλεκτρονικής καταγραφής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την αλλαγή του ν. 4036/2012.

 “Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον χώρο της διακίνησης και εμπορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η συνταγογράφηση, θεσμοθετήθηκαν με τον ν.4036/2012, με σκοπό τον έλεγχο της υπέρμετρης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ΦΠΠ αλλά και στην μείωση των υπολειμμάτων ΦΠΠ στα τρόφιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 της ΚΥΑ 8197/90920/22.07.13 .

Η υπέρμετρη χρήση ΦΠΠ, αλλά και η μείωση των υπολειμμάτων ΦΠΠ στα τρόφιμα, δεν είναι λόγοι υπαρκτοί και η απόδειξη για του λόγου το αληθές, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ίδιου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), στην διεύθυνση :

Αγρότης-Επιχειρηματίας Γεωργία Φυτοπροστασία Υπολείμματα Φυτ/τικών Προϊόντων σε Τρόφιμα, όπου έχουμε τα αποτελέσματα των υπολειμμάτων σε φυτικά τρόφιμα για τα έτη 2007 έως και 2013.

Σε όλα τα έτη, το ποσοστό των τροφίμων που βρέθηκαν με υπολείμματα, δηλαδή πάνω από τα επιτρεπόμενα MRLs, είναι μικρότερο από 2,4%.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα:

1ον. Η χώρα μας έχει τα πιο ασφαλή τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το διαδώσουμε σε όλο το καταναλωτικό κοινό (εντός και εκτός Ελλάδος) και

2ον. Την πρωτιά αυτή (δηλαδή να έχουμε τα πιο ασφαλή τρόφιμα στην ΕΕ), την έχουμε πετύχει μέσα από τον τρόπο διάθεσης και τις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Όσο καλόπιστος και να είναι κανείς δεν μπορεί να μην σκεφτεί ότι υπάρχουν λόγοι και ίσως ύποπτοι, όπου κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν πολιτικές αλλαγής, του τρόπου διάθεσης των ΦΠΠ στην Ελλάδα, με σκοπό την ιδιοτελή εμπορευματοποίηση της Ελληνικής Γεωργίας .

Η εναρμόνιση με την οδηγία 2009/128/ΕΚ η οποία «θεσπίζει πλαίσιο για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων», εφαρμόζεται ήδη και όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος διάθεσης των ΦΠΠ στην Ελλάδα.

Να το βελτιώσουμε ναι, να το γκρεμίσουμε όχι.

Πολύ πριν την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, η Ελλάδα έχει ήδη, έναν πλήρως καταρτισμένο και υπεύθυνο επιστήμονα – ΓΕΩΠΟΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ – ως υπεύθυνο εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Πολύ πριν εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, η Ελλάδα έχει ήδη έναν ειδικευμένο επιστήμονα ΣΥΜΒΟΥΛΟ, καταρτισμένο πλήρως, για να δίνει τις οδηγίες εφαρμογής των ΦΠΠ και όχι μόνο.

Γιατί θα πρέπει να κρύψουμε το γεγονός ότι η συμμετοχή του υπεύθυνου επιστήμονα συμβούλου, στην διακίνηση των ΦΠΠ, έχει εξασφαλίσει την κατανάλωση των ασφαλέστερων τροφίμων στην Ελλάδα το οποίο φαίνεται από τα παραπάνω αποτελέσματα.

Γιατί λοιπόν τόση προσπάθεια να γκρεμίσουμε κάτι που καλώς λειτουργεί;

Κατά την γνώμη μας, η Οδηγία 2009/128/ΕΚ, θέλει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος διάθεσης και εμπορίας των ΦΠΠ, που στην Ελλάδα εφαρμόζεται προ πολλού και με τον οποίο έχουμε πετύχει αυτά τα άριστα αποτελέσματα.

Επίσης η οδηγία 2009/128/ΕΚ μιλά και για κατάρτιση.
«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση η οποία παρέχεται από οργανισμούς που έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Η κατάρτιση σχεδιάζεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι αποκτούν επαρκείς γνώσεις ως προς τα θέματα του παραρτήματος I, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών τους .»

Ζητά λοιπόν η Οδηγία 2009/128/ΕΚ, κατάρτιση και γνώσεις σε συμβούλους και διανομείς. Ο πωλητής του σεμιναρίου των 50 ωρών θα αποκτήσει τις γνώσεις ενός επιστήμονα τετραετούς ή πενταετούς φοίτησης για να παρέχει τις ανάλογες συμβουλές έτσι ώστε να προστατευθεί ο καταναλωτής, ο χρήστης και το περιβάλλον;

Γιατί θεσμοθετείται λοιπόν;

Προφανώς όχι για να συνεισφέρει στην ασφάλεια των τροφίμων και στην ασφάλεια της χρήσης των ΦΠΠ και βεβαίως δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

Προφανώς δεν θα εξυπηρετήσει τον Έλληνα αγρότη με κλήρο 5-10 στρεμ. που δεν δύναται να πληρώσει σύμβουλο όπως ο Ευρωπαίος αγρότης- επιχειρηματίας.

Τα παραπάνω, θεωρούμε ότι σκοπό έχουν την αλλοίωση του τρόπου διάθεσης και διακίνησης των ΦΠΠ στην Ελλάδα από μεγαλοεπενδυτές, με στόχους ιδιοτελείς και απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των πολυεθνικών.

Αυτά, μας κάνουν ακόμα να πιστεύουμε, ότι επιδιώκουν, την εξαθλίωση του Έλληνα αγρότη, την υποβάθμιση του ελληνικού ποιοτικού αγροτικού προϊόντος, την εξάλειψη της παρουσίας του Γεωπόνου από την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονομία και την μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Έλληνα αγρότη.

Εμείς οι Γεωπόνοι – Υπεύθυνοι Εμπορίας ΦΠΠ, δεν χρειαζόμαστε κατάρτιση και επικαιροποίηση των γνώσεών μας. Έχουμε πετύχει την καταξίωση της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης στον Έλληνα αγρότη και την παρεχόμενη ασφάλεια στο αγροτικό προϊόν.

Είμαστε επιστήμονες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με πλήρη, επαρκή και μόνιμα υψηλή γνώση του αντικειμένου που σπουδάσαμε και εφαρμόζουμε τόσα χρόνια, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία.

Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να «κλείνει» και να «εγκλωβίζει» την επιστημονική γνωμάτευσή μας, για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας.

Μέσα από αυτά, θεωρούμε ότι αποδεικνύεται η σπουδαιότητα του «Γεωπόνου – Συμβούλου», ο οποίος είναι ο βασικός γνώστης των ιδιαιτεροτήτων του αγρότη και του αγροτικού προϊόντος και είναι αυτός που δίνει τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες για βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η καταγραφή της χρήσης των ΦΠΠ από τα καταστήματά μας, στην βάση του Υπουργείου, προέκυψε από «υπερβάλλοντα ζήλο» κάποιων, σε εφαρμογή του ΚΑΝ(ΕΚ) 1185/2009 σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα.

Ο κανονισμός αυτός, απαιτεί την συλλογή στατιστικών στοιχείων για την ποσότητα και την έκταση της δραστικής ουσίας που εφαρμόστηκε σε κάθε καλλιέργεια και για ένα έτος.

Ενώ προβλέπεται από την πολλαπλή συμμόρφωση η καταγραφή των επεμβάσεων από τον χρήστη και η ύπαρξη βιβλίου εκμετάλλευσης και βιβλίου αγρού, το Υπουργείο δεν προέβη σε καμία ενέργεια συλλογής των στατιστικών στοιχείων, αλλά την υποχρέωσή του αυτή την «πέταξε» στα καταστήματα εμπορίας ΦΠΠ.

Ενώ είναι δυνατόν, οι εταιρείες εμπορίας ΦΠΠ, να δώσουν στοιχεία για την διάθεση των ΦΠΠ στις περιοχές και στις καλλιέργειες που γίνεται χρήση, αυτό εντέχνως οι εταιρείες και ο ΕΣΥΦ το παρέπεμψε στα καταστήματα εμπορίας ΦΠΠ.

Η on line καταγραφή που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι παράλογη. Η πληροφορία που συγκεντρώνεται είναι υπερβολικά μεγάλη και προφανώς η καταγραφή, η ασφάλιση και η επεξεργασία της, κοστίζει υπερβολικά. Η υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, που απαιτείται από το Υπουργείο για να γίνουν αυτά, δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα.

Πρέπει να εφαρμοστεί αλλαγή αγροτικής πολιτικής στους δύο βασικούς πυλώνες της αγροτικής οικονομίας, που είναι α) το ανθρώπινο δυναμικό και β) το αγροτικό προϊόν.

Στο ανθρώπινο δυναμικό, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες διαρκούς επιμόρφωσης, ενεργοποιώντας τα ΕΛΓΟ –Δήμητρα, ώστε σε ετήσια βάση και με κρατική στελέχωση (έτσι θα μεταδίδεται η αγροτική πολιτική του ΥπΑΑΤ), να εκπαιδεύονται αγρότες επαγγελματίες χρήστες. Σαν αποτέλεσμα, η γνώση αλλά και γενικότερα η αγροτική πολιτική, δεν θα αποτελεί αντικείμενο εμπορευματοποίησης από φορείς αγνώστου επιπέδου γνώσης.

Στο αγροτικό προϊόν, θα πρέπει να δοθούν τα μέσα για την υπεραξία του, αλλά και για την προώθησή του σε αγορές. Θα πρέπει να γίνει μείωση του κόστους παραγωγής με αύξηση των ποιοτικών εισροών και όχι μείωση του κόστους παραγωγής με γενική μείωση των εισροών, διότι έτσι θα έχουμε ένα υποβαθμισμένο προϊόν.

Η πρόθεσή μας, σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ «να παρέχουν στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα», είναι ότι μπορεί να εξασφαλιστεί, αν μαζί με το παραστατικό πώλησης, δίδεται από τον Γεωπόνο Σύμβουλο – Έμπορο ΦΠΠ και έντυπο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης και Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος.

Για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων μας αλλά και της αγοράς, θα πρέπει στον επαγγελματία χρήστη να δίδεται μόνο το παραστατικό πώλησης και το έντυπο οδηγιών.

Για να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην συλλογή των στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα, να αποστέλλουμε στο Υπουργείο ανά μήνα ή τρίμηνο, της πληροφορίες χρήσης για τις καλλιέργειες που έχουμε δώσει τα αντίστοιχα ΦΠΠ.

Σε αντιδιαστολή, σας αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, απαιτεί την συγκέντρωση πληροφοριών για το εισόδημα αλλά και για το ΦΠΑ, ανά τρίμηνο, ενώ έχει καθορίσει τον τρόπο, τον χρόνο και την ποιότητα της πληροφορίας.

Αυτό το σύστημα, που αφορά τα έσοδα του κράτους, δεν βρίσκεται σε on line καταγραφές και δεν επιβαρύνεται με υπερβολικές πληροφορίες, αλλά όμως εκπληρώνει τον σκοπό του.

Αντίθετα το ΥπΑΑΤ, απαιτεί την άμεση καταγραφή και τώρα, την άμεση έκδοση συνταγής, επιβαρύνοντας το σύστημα με πολλές πληροφορίες και εμάς να μας οδηγεί σε δυσβάστακτο κόστος λειτουργίας των καταστημάτων μας. Επίσης έχουν αρχίσει να εμφανίζονται υποστηρικτές για την αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων συνταγογράφων, δηλαδή να επιβαρυνθεί υποχρεωτικά ο Έλληνας αγρότης με επιπλέον κόστος.

Προτάσες

Για όλους τους παραπάνω λόγους που αναλυτικά αναφέραμε και αναλύσαμε, συνοψίζοντας τις προτάσεις μας, σας ζητούμε:

1ον. Η Ηλεκτρονική καταγραφή να καταργηθεί με τον τρόπο που αυτή γίνεται τώρα. Για την συγκέντρωση της πληροφορίας που απαιτεί η Οδηγία 2009/128/ΕΚ, να συνεργαστούμε με τον ΕΣΥΦ, το Υπουργείο ή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση. Η πρότασή μας για συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μήνα ή τρίμηνο, είναι μια λύση που μας βρίσκει σύμφωνους.

2ον. Η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, να μην ισχύσει, για την υποχρεωτική πώληση ενός ΦΠΠ στον επαγγελματία χρήστη. Αντίθετα να απαιτείται η χορήγηση Φύλλου Οδηγιών Χρήσης και Εφαρμογής του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η απαίτηση της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ. Η έκδοση Συνταγής από κάποιον Επιστήμονα – Γεωπόνο, προς τον χρήστη ή πελάτη, μπορεί να εκδοθεί όποτε κρίνεται απαραίτητο, για τον σκοπό που απορρέει από την συναλλαγή των εμπλεκομένων.

3ον. Να καταργηθεί ο Πωλητής Φυτοπροστευτικών προϊόντων, μετά από εκπαίδευση 50 ωρών.

4ον. Να θεσμοθετηθεί ο «Γεωπόνος – Γεωργικός Σύμβουλος», ο οποίος θα είναι πάντα δίπλα στον αγρότη. Ο ρόλος του «Γεωργικού Συμβούλου» που τόσα χρόνια ασκούμε, έχει φέρει αυτά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω, για τον Έλληνα αγρότη και το ελληνικό προϊόν.

5ον. Να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του Γεωπόνου, μέσα από τις ειδικότητες των Πανεπιστημίων, απέναντι στις ανάγκες της αγοράς και τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας.

6ον. Να θεσμοθετηθεί η ανάγκη ύπαρξης του Γεωπόνου στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.

7ον. Να αναγνωριστεί η ανάγκη ύπαρξης του Επιστήμονα Γεωπόνου, στην διακίνηση και εμπορία του Λιπάσματος.