Αποτελέσματα ενστάσεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και οφειλές

Αποτελέσματα ενστάσεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και οφειλές

Απαντητικές επιστολές σε αγρότες απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν για τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων έτους αιτήσεων 2016.

Για σχετική ενημέρωση είναι απαραίτητη η είσοδος των γεωργών που υπέβαλαν έγγραφες
αντιρρήσεις στην εφαρμογή Καρτέλα Αγρότη

Η κοινοποίηση των απαντητικών επιστολών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχουν νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση 5 ημερών, από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό των γεωργών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η
δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού θα βρείτε εδώ.

Οι παραγωγοί που υπέβαλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.