Αποζημιώσεις 4,5 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους

Αποζημιώσεις 4,5 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους

Το ποσό των 4.499.653 ευρώ κατατέθηκε στους λογαριασμούς κτηνοτρόφων για την κάλυψη των οικονομικών αποζημιώσεων έτους 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου.

Το ανωτέρω ποσό αφορά κυρίως αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό, βρουκέλλωση και φυματίωση παραγωγικών ζώων και καλύπτει τις εκκρεμείς πληρωμές για αιτήματα που κατατέθηκαν περίπου μέχρι και τον Νοέμβριο του 2014.

Για τις αποζημιώσεις που αφορούν στο χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο του 2014 έως και σήμερα θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για τους δικαιούχους από το ΥΠΑΠΕΝ.