Αποζημιώσεις ύψους 1,2 εκατ. € σε 1.709 δικαιούχους

Αποζημιώσεις ύψους 1,2 εκατ. € σε 1.709 δικαιούχους

Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα 1,2 εκατ. ευρώ σε 1.709 δικαιούχους για ζημιές που υπέστη η φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο τους, κυρίως μέσα στο έτος ζημιάς 2015.

Το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Ηρακλείου, όπου καταβλήθηκαν συνολικά 449.590,64 ευρώ, ενώ ακολουθούν  οι Νομοί Πέλλας και Ημαθίας με τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους τους να εισπράττουν 88.845,25 ευρώ και 57.858,65 αντίστοιχα.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό εδώ.