Άρτα: Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου

Άρτα: Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου

Σύμφωνα με δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων οι συλλήψεις των αρσενικών εντόμων μύγας της Μεσογείου στα σταθερά παρατηρητήρια σημείωσαν μεγάλη αύξηση στους πορτοκαλεώνες της Άρτας. Για τον λόγο αυτό και μόνο στην περιοχή της Άρτας μπορούν να αρχίσουν:

  • οι δολωματικοί ψεκασμοί σε πορτοκαλιές που πλησιάζουν στην αλλαγή χρώματος. Οι εφαρμογές γίνονται σειρά παρά σειρά εναλλάξ, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκεκριμένου σκευάσματος Λ-συαλοθρίν (με προσθήκη εγκεκριμένου προσελκυστικού). Επιτρέπονται 2 εφαρμογές με απόσταση 2 εβδομάδες μεταξύ τους. Η τελευταία εφαρμογή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 7 μέρες από την συγκομιδή. Καλό είναι να ψεκάζεται και η βλάστηση που περιβάλει το κτήμα (φράκτες θάμνοι κλπ). Οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, δεν καταστρέφουν τα ωφέλιμα αρθρόποδα και επιβαρύνουν λιγότερο το τελικό προϊόν με υπολείμματα.
  • οι ψεκασμοί με το βιοτεχνολογικό σκεύασμα του μύκητα Μποβέρια (beauveria bassiana). To βιοτεχνολογικό σκεύασμα της Μποβέρια εφαρμόζεται μέχρι 5 φορές ανά έτος, ανά 7 μέρες μεταξύ των εφαρμογών και οι καρποί μπορούν να συγκομιστούν αμέσως μετά από την τελευταία εφαρμογή. Επιτρέπεται και στην βιοκαλλιέργεια.
  • οι ψεκασμοί κάλυψης με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Οι ψεκασμοί κάλυψης καταστρέφουν τα ωφέλημα έντομα και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι δραστικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ςερςε

Οι παραπάνω ψεκασμοί μπορεί να εφαρμοστούν συνδυαστικά και σε δεντροκομεία όπου έχουν αναρτηθεί παγίδες μαζικής θανάτωσης για την Μύγα Μεσογείου.

Καλλιεργητικά μέτρα που αφορούν το μάζεμα και την καταστροφή (με παράχωμα) των προσβεβλημένων καρπών που πέφτουν στο έδαφος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην μείωση των προσβολών.