Η ασφάλεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ασφάλεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΒΙΝΤΕΟ

Στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 100.000 άνθρωποι απασχολούνται σε επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε περισσότερες από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις τροφίμων.

Έλεγχοι από το χωράφι μέχρι τα σημεία πώλησης.

Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέχρι και την τήρηση των κανόνων για τη σωστή διαβίωση των ζώων.

Παρακολουθήστε το βίντεο: