Ασφυξία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης – Απλήρωτοι τευτλοπαραγωγοί και εργαζόμενοι

Ασφυξία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης – Απλήρωτοι τευτλοπαραγωγοί και εργαζόμενοι

Ραντεβού στις 25 Ιανουαρίου έδωσε η διοίκηση της ΕΒΖ με τους εργαζόμενους καθώς τότε θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει τη μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του ομίλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Π. Καραχάλιος δεσμεύτηκε στη σημερινή συνάντηση – διαβούλευση με τους εργαζόμενους πως το πρόγραμμα δεν θα περιλαμβάνει απολύσεις και γενναία μείωση μισθών.

Από την πλευρά τους, οι τευτλοπαραγωγοί δίνουν προθεσμία μέχρι αύριο Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, προκειμένου να πληρωθούν για την ποσότητα των τεύτλων που παρέδωσαν το 2017.

Ασφυξία

Το 2015 η εταιρεία είχε ζημίες 58 εκατ. ευρώ,. το 2016 το ζημιογόνο αποτέλεσμα ήταν 40,3 εκατ. ευρώ και 23 εκατ. ευρώ το 2017. Ως εκ τούτου η αρνητική καθαρή θέση της βιομηχανίας επιδεινώθηκε και από -51,3 εκατ. ευρώ το 2015 διαμορφώθηκε το 2017 στα 115,3 εκατ. με αντίστοιχη μείωση του ενεργητικού από 177 εκατ. ευρώ το 2015 σε 119 εκατ. ευρώ το 2017.

Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες του 2017 παρατηρήθηκε σημαντικός και ανησυχητικός περιορισμός των εργασιών της. Ιδίως, συρρικνώθηκε κατά 50% ο τζίρος, μείωση που οφείλεται αφενός στη μείωση της παραγωγής και την είσοδο πληθώρας ανταγωνιστών στην αγορά ζάχαρης μετά την πρόσφατη απελευθέρωσή της, αφετέρου στη δραστική πτώση της τιμής της ζάχαρης κατά περίπου 30% έναντι του προηγούμενου έτους.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η μείωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αναμένεται με βεβαιότητα να συνεχισθεί ή και να ενταθεί το προσεχές διάστημα.

Επακόλουθο της κατάστασης αυτής είναι η σημαντική μείωση της ρευστότητας της εταιρείας, η οποία αδυνατεί να πετύχει οιασδήποτε πρόσκαιρη χρηματοδότηση από την πιστώτρια τράπεζα (Πειραιώς) αφού ήδη χρωστά και δεν εξυπηρετεί δάνεια 165 εκατ ευρώ.

Το πρόβλημα της ρευστότητας περιλαμβάνει ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους περί 15 εκατ. ευρώ, καθυστερήσεις στις πληρωμές τευτλοπαραγωγών κ.λπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία επιχειρεί να υποθηκεύσει 14.000 τόνους ζάχαρης υπερ της Πειραιώς, ώστε η τελευταία να δώσει μια ανάσα ρευστότητας και να πληρωθούν οι αγρότες της παραγωγή του 2017.

Σε αυτή την περίπτωση το ποσό που προκύπτει από το ενέχυρο είναι μικρό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών και η Πειραιώς αντιδρά, αλλά υπάρχει και άλλη μια παράμετρος: για να γίνει μια τέτοια ενέργεια χρειάζεται φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, προϋπόθεση που δεν υπάρχει.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ