Αυξάνεται η ζήτηση για βιολογικό γάλα στη Γερμανία

Αυξάνεται η ζήτηση για βιολογικό γάλα στη Γερμανία

Παρά τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για βιολογικό γάλα στη Γερμανία, το μερίδιο αγοράς του βιολογικού γάλακτος το 2015 αντιστοιχούσε στο 2,3% επί συνόλου παραγωγής ή 732 εκ. λίτρα γάλακτος. Η εγχώρια παραγωγή αντιστοιχούσε στο 70% της ζήτησης ενώ το υπόλοιπο 30% εισήχθη.

Η μέση τιμή του βιολογικού γάλακτος στη Γερμανία ανήλθε το 2015 σε περισσότερο από 45 λεπτά ανά λίτρο. Ένα από τα δυνατά κίνητρα για την μεταστροφή της παραγωγής από συμβατική σε βιολογική είναι η διαφορά της τιμής των προϊόντων.

Στη Γερμανία υπάρχουν τρεις μεγάλοι συνεταιρισμοί παραγωγών βιολογικού γάλακτος (ΒΙΟ MEG Nord, Süd, Mittelgebirgsbauern) οι οποίοι συγκεντρώνουν την παραγωγή διαπραγματευόμενοι την τιμή. Με αυτό τον τρόπο η αγορά βιολογικού γάλακτος έχει αποκτήσει ξεχωριστή υπόσταση από αυτήν του συμβατικού.