Αυξάνεται η χρηματοδότηση για τα προγράμματα προώθησης

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, σχετικά με το θέμα της προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.

Συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση σε ποσοστό 75% για όλα τα προγράμματα προώθησης και 85% σε περιπτώσεις κρίσεων που απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων. Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 5 μονάδες, γίνονται δηλαδή 80% και 90% αντίστοιχα, όταν οι οργανώσεις που τα διαχειρίζονται είναι εγκατεστημένες σε χώρες που βιώνουν δημοσιονομική κρίση.

Το Συμβούλιο έδωσε στην Προεδρία τη διαπραγματευτική εντολή για τη διενέργεια Τριλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου και όλα δείχνουν ότι ο στόχος της Προεδρίας για υιοθέτηση του Κανονισμού πριν τη λήξη της θητείας του παρόντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα επιτευχθεί επί ελληνικής Προεδρίας.