Αυξημένες οι τιμές εισροών και εκροών σε γεωργία κτηνοτροφία

Αυξημένες οι τιμές εισροών και εκροών σε γεωργία κτηνοτροφία

Οριακή αύξηση 0,2 % παρουσίασε ο μέσος σταθμικός δείκτης εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία την περίοδο Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα Φεβρουάριος 2017 – Ιανουάριος 2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) τον Ιανουάριο 2019 παρουσίασε  αύξηση 0,9% σε σύγκριση
με τον Ιανουάριο 2018, έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2018 με τον Ιανουαρίου 2017.

Όσον αφορά τις τιμές των εισροών, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουάριος 2017 – Ιανουάριος 2018, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών
στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)