Οι υψηλές τιμές για βιολογικά σιτηρά, φρούτα, λαχανικά και κτηνοτροφικά προϊόντα (ιδιαίτερα πουλερικά) ήταν η κύρια αιτία αύξησης...

Γερμανία: Αύξηση εσόδων για τους βιολογικούς παραγωγούς

Το 2012, τα έσοδα των Γερμανών βιολογικών καλλιεργητών αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2011, φθάνοντας τα 1,53 δισ. ευρώ.

Οι υψηλές τιμές για βιολογικά σιτηρά, φρούτα, λαχανικά και κτηνοτροφικά προϊόντα (ιδιαίτερα πουλερικά) ήταν η κύρια αιτία αύξησης των εσόδων.

Ο μέσος όρος αύξησης των εσόδων ανά εκτάριο βιολογικής καλλιέργειας ανήλθε σε  1.483 ευρώ (αύξηση + 135 ευρώ έναντι του 2011).

Για το 2013 εκτιμάται σταθεροποίηση των εσόδων των πωλήσεων για τη βιολογική γεωργία.