Αύξηση κατά 20% της παραγωγής καπνού-Η συμφωνία με την ΡΜΙ

Αύξηση κατά 20% της παραγωγής καπνού-Η συμφωνία με την ΡΜΙ

Αύξηση των παραγομένων ποσοτήτων καπνού ανατολικού τύπου (ποικιλίες Μπασμά και Κατερίνη) στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν τα στοιχεία των τελευταίων δύο ετών, γεγονός που αποδίδεται από τους παράγοντες της αγοράς και στην τριετή συμφωνία που υπέγραψε η Philip Morris International (ΡΜΙ) με την ελληνική κυβέρνηση, βάσει της οποίας η πολυεθνική δεσμεύθηκε για την τριετία 2013-2015 να απορροφά το 50% των καπνών ανατολικού τύπου που παράγονται στην Ελλάδα. Τα καπνά ανατολικού τύπου λόγω του πλούσιου φυσικού αρώματος που έχουν είναι απαραίτητα στη μείξη των χαρμανιών για τα ακριβά σήματα της πολυεθνικής αλλά και των άλλων εταιρειών που παράγουν βιομηχανοποιημένο τσιγάρο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το 2014 θα παραχθούν 24.000 τόνοι καπνών ανατολικού τύπου, ποσότητα αυξημένη ως και 20% σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Συμφωνία-«ανάσα»

Η συμφωνία με την ΡΜΙ είχε σε πρώτη φάση θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των αγροτών που λόγω του ανταγωνισμού από όμορες χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Σκόπια) απετράπησαν να εγκαταλείψουν τον καπνό για άλλες καλλιέργειες και σταδιακά αρκετοί από αυτούς αύξησαν και τις παραγόμενες ποσότητες. Η προβλεψιμότητα που απορρέει από τη συμφωνία ώθησε τους αγρότες να παραμείνουν στη γη τους και ουσιαστικά δίνει φιλί ζωής σε μια παραδοσιακή καλλιέργεια στην Ελλάδα που δυστυχώς από το 2005 ως και το 2013 έφθινε συνεχώς.

Λόγω των επιδοτήσεων που πλέον δεν υφίστανται και του λανθασμένου τρόπου που αξιοποιήθηκαν αυτές από τους αγρότες και την Πολιτεία, η καπνοπαραγωγή της Ελλάδας από 105.000 τόνους το 2005 έχει πλέον περιοριστεί σε 30.000 τόνους (24.000 καπνά ανατολικού τύπου και 6.000 η ποικιλία Βιρτζίνια).

Η σταθεροποίηση της παραγωγής και σταδιακά η αύξησή της τονώνουν την καπνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και έχουν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, αφού στην παραγωγική αλυσίδα εμπλέκονται περί τις 60.000 οικογένειες. Από τους αγρότες και τους εργάτες ως τους απασχολουμένους στη μεταποίηση και στις καπνοβιομηχανίες, στους οποίους θα πρέπει να προστεθούν και οι χιλιάδες λιανέμποροι (ψιλικά, περίπτερα κ.ά.).

Στόχος της ΡΜΙ που έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2006 με την εξαγορά της Παπαστράτος είναι η εκμηχάνιση της παραγωγής, ώστε οι καπνοκαλλιεργητές μέσα από την αύξηση της παραγωγής να μειώσουν το κόστος τους και να προμηθεύουν ταυτόχρονα με φθηνή πρώτη ύλη τη βιομηχανία.

Ηδη γίνονται πιλοτικές δοκιμές με νέα μηχανήματα, τόσο στο κομμάτι της συγκομιδής όσο και στο νευραλγικό κομμάτι της καπνοπαραγωγής, αυτό της ξήρανσης του καπνού.

Παράλληλα μέσω του προγράμματος Good Agriculture Practices της ΡΜΙ η πολυεθνική δίνει προτεραιότητα στη χρήση από τους αγρότες πιστοποιημένων σπόρων ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στο χωράφι. Η εκμηχάνιση της παραγωγής θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των εργατών, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται κυρίως για αλλοδαπούς απασχολουμένους.

Εξαγωγές 366 εκατ. ευρώ

Οι εξαγωγές καπνού και τσιγάρων από την Ελλάδα με στοιχεία του 2013 ανήλθαν σε 366 εκατ. ευρώ (δεύτερος κλάδος αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή) και οι φόροι από ΦΠΑ και ΕΦΚ σε 3,2 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας το 7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού.

Στην Παπαστράτος, στο νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο απασχολούνται 800 εργαζόμενοι και οι φόροι από ΦΠΑ και ΕΦΚ που πλήρωσε η καπνοβιομηχανία το 2003 έφθασαν τα 1,2 δισ. ευρώ.

Τόσο η Παπαστράτος όσο και οι άλλες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης μια πρωτοφανή μείωση της ζήτησης στο βιομηχανοποιημένο τσιγάρο, κυρίως στα ακριβά σήματα, ενώ βλέπουν και τα μερίδια αγοράς που κατείχαν να περιορίζονται λόγω της αλματώδους διείσδυσης των λαθραίων τσιγάρων που πλέον αντιπροσωπεύουν το 20% της αγοράς. Συνολικά η μείωση της ζήτησης ανέρχεται σε 40% την περίοδο της κρίσης.

Κώτσης Βασίλης, ΤΟ ΒΗΜΑ